Salmene 104:24

Salmene 104:24 NB

Herre, hvor mange dine gjerninger er! Alle har du gjort med visdom, jorden er full av det du har skapt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del