Salmene 104:23

Salmene 104:23 NB

Mennesket går ut til sin gjerning, for å gjøre sitt arbeid til det blir kveld.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del