Salmene 104:22

Salmene 104:22 NB

Solen går opp, da lister de seg vekk og legger seg ned i sine huler.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del