Salmene 104:21

Salmene 104:21 NB

Unge løver brøler etter bytte, de krever sin føde av Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del