Salmene 104:20

Salmene 104:20 NB

Du sender mørke, og det blir natt. Da kommer de fram, alle dyrene i skogen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del