Salmene 104:18

Salmene 104:18 NB

De høye fjellene er for fjellgeitene, klippene er tilflukt for fjellgrevlingene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del