Salmene 104:16

Salmene 104:16 NB

Herrens trær blir rikelig vannet, Libanons sedrer som han har plantet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del