Salmene 104:15

Salmene 104:15 NB

Vin gleder menneskets hjerte, den gjør ansiktet mer skinnende enn olje, og brød styrker menneskets hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del