Salmene 104:13

Salmene 104:13 NB

Han vanner fjellene fra sine høye saler, av dine gjerningers frukt blir jorden mettet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del