Salmene 104:12

Salmene 104:12 NB

Over dem har himmelens fugler sine reder, de synger mellom greinene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del