Salmene 104:11

Salmene 104:11 NB

De gir alle markens dyr å drikke, villeslene slukker sin tørst.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del