Salmene 103:9

Salmene 103:9 NB

Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:9