Salmene 103:6

Salmene 103:6 NB

Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del