Salmene 103:22

Salmene 103:22 NB

Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov Herren!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:22