Salmene 103:2

Salmene 103:2 NB

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:2