Salmene 103:18

Salmene 103:18 NB

for dem som holder hans pakt og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:18