Salmene 103:16

Salmene 103:16 NB

Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:16