Salmene 103:15

Salmene 103:15 NB

Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:15