Salmene 103:11

Salmene 103:11 NB

For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:11