Salmene 103:1

Salmene 103:1 NB

Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del