Salmene 102:9

Salmene 102:9 NB

Mine fiender spotter meg hele dagen. De som raser mot meg, sverger ved meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del