Salmene 102:8

Salmene 102:8 NB

Jeg ligger våken, jeg er blitt som en enslig fugl på taket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del