Salmene 102:6

Salmene 102:6 NB

Mens jeg sukker høylytt, er jeg blitt til bare skinn og ben.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del