Salmene 102:4

Salmene 102:4 NB

For mine dager er svunnet bort som i røk, mine ben brenner som ild.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del