Salmene 102:29

Salmene 102:29 NB

Dine tjeneres barn skal bo i ro, deres ætt skal bestå for ditt åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del