Salmene 102:28

Salmene 102:28 NB

Men du er den samme, og dine år får ingen ende.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del