Salmene 102:27

Salmene 102:27 NB

De skal forgå, men du blir stående. De skal alle eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del