Salmene 102:26

Salmene 102:26 NB

I gammel tid grunnfestet du jorden, og himlene er et verk av dine hender.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del