Salmene 102:25

Salmene 102:25 NB

Jeg sa: Min Gud, ta meg ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del