Salmene 102:24

Salmene 102:24 NB

Han har svekket min kraft på veien, han har forkortet mine dager.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del