Salmene 102:23

Salmene 102:23 NB

når de samler seg, folkeslag og kongeriker, for å tjene Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del