Salmene 102:21

Salmene 102:21 NB

for å høre fangens sukk, for å løse dødens barn
NB: Norsk Bibel 88/07
Del