Salmene 102:20

Salmene 102:20 NB

For han har skuet ned fra sin høye helligdom, fra himmelen ser han ned på jorden
NB: Norsk Bibel 88/07
Del