Salmene 102:19

Salmene 102:19 NB

Dette er skrevet for den kommende slekt. Det folk som skal bli skapt, skal prise Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del