Salmene 102:18

Salmene 102:18 NB

Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn, han vil ikke forakte deres bønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del