Salmene 102:16

Salmene 102:16 NB

Hedningefolkene skal frykte Herrens navn, alle jordens konger din herlighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del