Salmene 102:14

Salmene 102:14 NB

Du vil reise deg, du vil forbarme deg over Sion, for tiden er kommet til å være nådig, den fastsatte tiden er kommet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del