Salmene 102:11

Salmene 102:11 NB

på grunn av din vrede og harme, for du har løftet meg opp og kastet meg bort.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del