Salmene 102:10

Salmene 102:10 NB

For jeg eter aske som brød og blander min drikk med tårer
NB: Norsk Bibel 88/07
Del