Salmene 101:8

Salmene 101:8 NB

Hver morgen vil jeg gjøre ende på de ugudelige i landet, for å utrydde av Herrens by alle dem som gjør urett.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del