Salmene 101:7

Salmene 101:7 NB

Ingen som farer med svik, skal bo i mitt hus. Den som taler løgn, skal ikke bli stående for mine øyne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del