Salmene 101:6

Salmene 101:6 NB

Mine øyne ser etter de trofaste i landet, for at de kan bo hos meg. Den som ferdes på den rettskafnes vei, han skal tjene meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del