Salmene 101:4

Salmene 101:4 NB

Et falskt hjerte skal vike fra meg, det onde vil jeg ikke vite av.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del