Salmene 101:1

Salmene 101:1 NB

Av David. En salme. Om miskunn og rett vil jeg synge. Deg, Herre, vil jeg lovsynge.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del