Salomos Ordspråk 6:7

Salomos Ordspråk 6:7 NB

Enda den ikke har noen fyrste, oppsynsmann eller herre
NB: Norsk Bibel 88/07
Del