Salomos Ordspråk 5:13

Salomos Ordspråk 5:13 NB

Jeg hørte ikke på dem som lærte meg, og vendte ikke mitt øre til dem som veiledet meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del