Salomos Ordspråk 3:9

Salomos Ordspråk 3:9 NB

Vis Herren ære med gaver av ditt gods og med førstegrøden av hele din avling!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salomos Ordspråk 3:9