Salomos Ordspråk 3:5

Salomos Ordspråk 3:5 NB

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salomos Ordspråk 3:5

Del