Salomos Ordspråk 3:21

Salomos Ordspråk 3:21 NB

Min sønn! Bevar klokskap og omtanke, la dem ikke vike fra dine øyne!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salomos Ordspråk 3:21