Salomos Ordspråk 3:2

Salomos Ordspråk 3:2 NB

For tallrike dager og mange leveår skal de gi deg, og fred og lykke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salomos Ordspråk 3:2